נתב"ג 2000

חברת פז מערכות אחראית על תחזוקת מערכות המתזים בטרמינלים 1-4 של שדה התעופה בן-גוריון, המתפרשים על פני כ- 330,000 מטרים רבועים.

מאז קבלת מערכות המתזים באפריל 2004, התקינו צוותי ההתקנה והפרויקטים בחברה מערכות מתזים על פני עשרות אלפי מטרים רבועים נוספים בשדה התעופה.

דוגמא אחת היא "אשדוד בונדד", מחסן לתוצרת חקלאית בטרם העלאתה למטוסים לייצוא, בו הותקנו מערכות הצפה מעל מכלי אמוניה, מערכות Pre-Action בחדרי מחשב ומערכות יבשות בחדרי הקירור.