תחזוקת מערכות מתזים

אנשי השירות של פז מערכות מבצעים תחזוקת מערכות מתזים על-פי ת"י 1928.
תהליך הבקרה לתחזוקת מערכות מתזים לכיבוי אש מורכב מארבעה שלבי יישום עיקריים:

1. הגדרת אזורי סיכון ועדיפויות לביצוע.


2. סקר מצב:

 • בדיקת תכנון המערכת למול דרגת סיכון בפועל
 • בדיקת ספיקות ולחצי מים
 • בדיקת צנרת, מחברים, מתזים, נגישות לברזי ניתוק, התראות
 • חדרי משאבות – בדיקת ספיקה, מניעת הצפה, התראות, ניקוז, תאורת חירום, אוורור
 • איתור פגיעות מכאניות במתזים

3. מסקנות והכנת תוכנית תיקונים.


4. המלצות למניעת נזקים וכשלים של מערכות מתזים:

 • ביקורות תקופתיות על-ידי טכנאי מוסמך
 • ביצוע הדרכה לצוות האחזקה לצורך הכרת המערכות
 • שימוש במערכות מתזים יבשות או Pre-Action באזורים רגישים לנזקי מים
 • חיזוק מערכות מתזים למקרה של רעידת אדמה
 • הכנת נהלים ובקרה למקרה של ניתוק מערכות ממים או ממתח חשמל
 • ביצוע אינטגרציה בין מערכות מתזים, גלאים, מפוחים ושאר מערכות מיגון האש
 • בדיקת מערכות לאחר ניתוק חשמל, גיבוי רכזות, משאבות כיבוי אש עם מנוע חשמלי ותאורת חדר משאבות
 • בדיקת מאגר מים
 • ביצוע סקר סיכונים
 •  

sprinklerMaint2014

  לחץ כאן לצפייה בתעודה

 

2_2

לחץ כאן לצפייה בתעודה