מערכות מיגון אש משלימות

חברת פז מערכות מתכננת ומספקת לחברות, ארגונים ומפעלים, ציוד לכיבוי ומיגון אש בהתאמה אישית. הציוד המשלים לכיבוי ומיגון אש הוא חובה בכל מקום וחלל בו עובדים ופועלים אנשים וציוד ומטרתו לספק כלי מיידי אפקטיבי וזמין לכיבוי אש.

פז מערכות מספקת שירותי ציוד משלים עבור:

 • כיבוי אש ידני ומטפים
 • כיבוי בלוחות חשמל וחדרי מחשב
 • כיבוי במנדפים

כיבוי אש ידני ומטפים

כיבוי אש ידני נגיש וזמין נותן מענה יעיל לשליטה ודיכוי מיידי של שריפה.
מומלץ לוודא כי בכל מקום בו שוהים אנשים או קיים ציוד, מפוזר גם ציודי ידני לכיבוי אש בכמות מספקת לשימוש בעת חרום.

ציוד לכיבוי אש ידני כולל:

 • מטפים (אבקה, גז, קצף)
 • גלגלונים
 • זרנוקים
 • הידרנטים

יש לוודא כי הציוד הידני מתוחזק כראוי ועומד בדרישות התקן, וכי צוות החירום של המקום מכיר את אופן השימוש בציוד.

כיבוי בלוחות חשמל וחדרי מחשב

כיבוי במים אינו אפשרי בלוחות חשמל ובחדרי מחשב, בהם הציוד רגיש ביותר לנזקי מים. במקומות כאלה נעשה שימוש בפתרונות גילוי מוקדם וכיבוי באמצעות חומרים כגון ארוסולים וגז.

חברת פז מערכות מתכננת, מתקינה ומתחזקת מערכות לגילוי וכיבוי אש בלוחות חשמל וחדרי מחשב:

 • מערכות כיבוי אש בארוסולים על-פי ת"י 5210
 • מערכות כיבוי אש בגז FM200
 • מערכות גילוי אש/עשן על-פי ת"י 1220

כיבוי במנדפים

במטבחים ובמעבדות, מקומות בהם נעשה שימוש בחומרים דליקים או כימיים, מנדפים מפחיתים את סכנת השאיפה של העשן והאדים המסוכנים. מנדפים אלה מסייעים בהכנסת אוויר צח לאזור העבודה, אך תורמים לסכנת שריפה שכן קיומם של מכשירי חימום וחומרים דליקים במנדפים עלול לגרום בקלות להצתה ולהיווצרות אש. מעבר האוויר במנדף מקשה על מערכות הגילוי והכיבוי האוטומטיות באזור להגיב ביעילות, ולכן יש צורך במענה מקומי לכיבוי אש בתוך המנדף עצמו.

 • חברת פז מערכות מתכננת, מתקינה ומתחזקת מערכות כיבוי בתוך במנדפים על-פי תקן NFPA 17A ו- UL300
 • ניקוי המנדפים נעשה על-פי תקן NFPA 96 ות"י 755, 931