מערכות לשליטה בעשן

חברת פז מערכות מתכננת, מתקינה ומתחזקת מערכות מפוחים וחלונות לשליטה בעשן על-פי ת"י 1001. מנגנוני השליטה בעשן כוללים מערכות מפוחים לפינוי עשן, מנועים לפתיחה אוטומטית של חלונות, תריסים לשחרור עשן ועוד.

מערכות שליטה בעשן מאפשרות פיזור והוצאת חום, עשן וגזים רעילים בעת שריפה ובכך ממזערות את הסכנה בשאיפת עשן ואת נזקי האש והעשן.

התקנת מערכות מפוחים לשליטה בעשן