חדרי משאבות ומאגרי מים לכיבוי

צוותי ההתקנה של פז מערכות מתקינים בין היתר גם משאבות כיבוי אש מאושרות UL/FM. משאבות אלה מפוקדות לוחות בקרה אוטומטיים להפעלה מיידית בזמן שריפה. הצוותים מתקינים גם פתרונות כוללים לאספקת המים בעזרת משאבות אלה במקרים בהם אספקת המים מהקו העירוני אינה יציבה או אינה מספקת לדרישות המערכת.

דגשים להתקנת חדרי משאבות:

  • חיבור משאבות כיבוי אש לחדר בקרה לקבלת אינדיקציה בזמן פעולה (אזעקה) או בזמן
    תקלה (מפסק במצב OFF)
  • התקנת תאורת חרום בחדר משאבות
  • מתן אפשרות לכניסה נוחה ונגישה לחדר המשאבות
  • טיפול ותחזוקת משאבות על-פי הוראות תקן ויצרן
  • טיפול במנוע על-פי הוראות תקן ויצרן
  • ווידוא גובה מים במאגר
  • הקפדה על הוראות לגבי גובה מים נמוך וגלישה מהמכל
  • הקפדה על הוראות הפעלה והפעלת חירום

חדרי משאבות ומאגרי מים לכיבוי