מערכות כיבוי בקצף

מערכות כיבוי בקצף

מערכות כיבוי אש במחוללי קצף מהוות את חוד החנית הטכנולוגית בתחום המערכות האוטומטיות לכיבוי אש ויעילות במיוחד במקרים בהם כיבוי במים אינו יעיל ואף מסוכן כמו במקרה של שריפת נוזלים דליקים.
פיזור הקצף מתבצע באמצעות מערכות מתזים מיוחדים או במערכות מחוללי קצף המאפשרים שימוש בקצף רב נפחי.
המערכות מתוכננות ומותקנות על-פי NFPA 11 ומאושרות על-ידי מכון התקנים הישראלי.

 

סרטון הדגמה - הפעלת מחוללי קצף רב-נפחי לכיבוי אש במפעל נוזלים דליקים: