מערכות Pre-Action

מערכת Pre-Action הינה מערכת חכמה לגילוי וכיבוי אש במקומות רגישים למים. המערכת דחוסה באוויר ולא במים, וכך נמנעים נזקי מים כתוצאה מכשל מערכתי בצנרת, באביזרים או פגיעה מכאנית במתזים.

מרכיבי המערכת:

 • צנרת פלדה
 • אביזרי חיבור
 • מתזים דגם תגובה מהירה
 • ברז Pre-Action ראשי מפוקד חשמלי
 • ברז בדיקה וניקוז
 • גלאי עשן/חום
 • רכזת גילוי אש
 • מצברים לגיבוי הרכזת
 • צופר אזעקה וחייגן
 • מדחס אוויר
מערכות Pre-Action

 

עקרון הפעולה של מערכת Pre-Action ויתרונותיה:

מערכת Pre-Action מפעילה כיבוי במים רק כתוצאה מהצלבת 2 גלאים לגילוי אש/עשן בשילוב עליית הטמפרטורה בחדר
לכ- 70 מעלות, ובכך נמנעים נזקי מים מיותרים.
כל חלקי המערכת מאושרים UL/FM, מכון התקנים, שירותי הכבאות וחברות הביטוח.
ניתן לשלב מערכות Pre-Action בקומה או באזור שבו מותקנת מערכת רטובה רגילה.

יישומים:

 • מערכות אלה מתאימות להתקנה בחדרי מחשב ותקשורת.