מערכות שליטה בעשן

מחלקת התכנון של פז מערכות עוסקת גם בתכנון מערכות מפוחים וחלונות לשליטה בעשן על-פי ת"י 1001. מערכות שליטה בעשן מאפשרות פיזור והוצאת חום, עשן וגזים רעילים בעת שריפה ובכך ממזערות את הסכנה בשאיפת עשן ואת נזקי האש והעשן.

מערכות שליטה בעשן