מערכות מתזים להצפה

מערכות מתזים להצפה הינן מערכות כיבוי אוטומטיות המאופיינות בצנרת פתוחה עם מתזים פתוחים - Nozzels Spray. המערכות מופעלות על-ידי גלאי אוטומטי או ידני ומיועדות להפיק מסה גדולה של מים ו/או קצף.

יישומים

מערכות מתזים להצפה

  • מערכות מתזים להצפה מתאימות להתקנה במקומות בהם מאוחסנים מצבורים של חומרים כימיים ומיכלי גז ודלק, שנאי שמן וכו’.