מתזים

פז מערכות עוסקת בתכנון, התקנה ושירות למערכות מתזים מסוגים שונים, ובכללן:

  • מערכות מתזים רטובות
  • מערכות מתזים Pre-Action
  • מערכות מתזים יבשות
  • מערכות מתזים להצפה

מערכות מתזים רטובות

מערכות כיבוי אוטומטיות להתזת מים, הנפוצות ביותר לכיבוי אש והיעילות ביותר לשליטה ודיכוי שריפות. מערכת מתזים מורכבת ממטריצה של צינורות·הממוקמים בתקרה ואשר עליהם מותקנים המתזים.

  • יישומים: מערכות אלה מתאימות במיוחד להתקנה במפעלים, מחסנים ומשרדים.

מערכות מתזים Pre-Action

מערכות חכמות לגילוי וכיבוי אש במקומות רגישים למים. המערכת דחוסה באוויר ולא במים, וכך נמנעים נזקי מים כתוצאה מכשל מערכתי בצנרת, באביזרים או פגיעה מכאנית במתזים. מערכת ה- Pre-Action מפעילה כיבוי במים רק כתוצאה מהצלבת 2 גלאים לגילוי אש/עשן בשילוב עליית הטמפרטורה בחדר לכ– 70 מעלות, וכך נמנעים נזקי מים מיותרים. ניתן לשלב מערכות Pre-Action גם בקומה או באזור בהם מותקנת מערכת רטובה רגילה.

  • יישומים: מערכות אלה מתאימות להתקנה בחדרי מחשב ותקשורת.

מערכות מתזים יבשות

מערכות כיבוי אוטומטיות בעלות אוויר דחוס הנמצא בצינורות למניעת קיפאון.

  • יישומים: מערכות אלו מותקנות במקומות חשופים לטמפרטורה נמוכה במיוחד.

מערכות מתזים להצפה

מערכות כיבוי אוטומטיות המאופיינות בצנרת פתוחה עם מתזים פתוחים – Nozzles Spray. המערכות מופעלות על-ידי גלאי אוטומטי או ידני ומיועדות להפיק מסה גדולה של מים ו/או קצף.

  • יישומים: מערכות מתזים להצפה מתאימות להתקנה במקומות בהם מאוחסנים מצבורי חומרים כימיים ומכלי גז ודלק, שנאי שמן וכו'.