הדמיה ממוחשבת של תנועת עשן

רוב נפגעי השריפות נפגעים כתוצאה משאיפת עשן, לכן שליטה בתנועת ובשחרור העשן מצילה חיים!
מרכיבי העשן הנפלטים לאוויר גורמים גם לפגיעה ולנזק חמורים בציוד.

בשנת 2000 פרסם המכון האמריקאי הארצי לתקנים ולטכנולוגיה (NIST), את תוכנת ה- FDS, הידועה גם
כ- CFD) Computational Fluid Dynamics).

FDS מבוססת על חישוב מתמטי של התפשטות חום ועשן על פי משתנים כגון מאפייני החומר הבוער, מאפייני סביבת השריפה ועוד. פתרון הנוסחאות מאפשר תמונה ויזואלית, תלת-מימדית, של התפתחות והתפשטות שריפה.
אמינותן של הנוסחאות המתמטיות שבסיס התוכנה נבדקו על-ידי המפתחים ב- NIST באמצעות השוואת התוצאות המחושבות לתוצאותיהן של שריפות אמת רבות, כדי להביא את התוכנה לרמת היעילות והיציבות בה היא נמצאת היום.

מחלקת בטיחות האש בחברת פז מערכות מתקדמות מבצעת הדמיות ממוחשבות, מבניית המודל ועד לניתוח התוצאות והמלצה על דרכי פעולה על-פיהן.

תוכנת ההדמיה CFD, בשימוש חדשני של פז מערכות, משמשת כלי עבודה ייחודי ומכריע באפיון והגדרת מכלולי הבטיחות הנדרשים לצורך הגנה על חיי אדם ותכולת מבנים מפני אש ועשן.

מבצעי ההדמיות עברו השתלמות מקצועית לשימוש בתוכנה באיגוד מהנדסי מיגון האש האמריקאי.


הדמית התנהגות עשן באמצעות תוכנת CFD מאפשרת:

  • אפיון הצורך בפתחי שחרור עשן טבעי ובמפוחים
  • התאמת כמות ומיקום המפוחים לצורת המבנה וייעודו
  • תכנון אופטימלי של דרכי המילוט
  • קביעת סוגי מערכות מיגון האש הנדרשות ביחס למרחקי ההליכה במבנה
  • חסכון בעלויות

פרויקטים קודמים - הדמיה ממוחשבת של שחרור עשן:

מפעל דלתות, רחובות:

מטרת ההדמיה הייתה לבחון עד כמה, אם בכלל, ניתן להפחית את שטח חלונות שחרור העשן הנדרש לפינוי מיטבי של עשן מחלל המבנה בעת שריפה, מהשטח הנדרש בתקן.

מפעל נרות, כפר תקווה:

מטרת ההדמיה הייתה לבחון השפעתם של מחסומי חום, הממוקמים בתקרה המעוגלת של המבנה, על התפשטות העשן, הסעת החום בתקרה ופתיחת המתזים בעת שריפה. 


היכל רב-תכליתי, באר-שבע:

מטרת ההדמיה הייתה לבחון את המספר המיטבי של מפוחי שחרור העשן שישמור על ראות מתאימה ותנאי שרידות אחרים שיאפשרו מילוט מלא ובטוח של קהל מההיכל הרב-תכליתי במקרה של שריפה.
בנוסף, נבחנה השפעת שריפה על עמידות הקונסטרוקציה במבנה בעת עליית הטמפרטורות כתוצאה משריפה, כדי לקבוע האם יש צורך בחיזוקים או תוספות אחרות במבנה. 

מבנה מגורים רב-קומתי, אשקלון:

מטרת ההדמיה הייתה לבחון את שחרור העשן המתוכנן בבניין כך שיישמרו תנאי השרידות הנדרשים לאורך זמן מספק למילוט מלא ובטוח של השוהים בבניין במקרה של שריפה.

אולם ספורט וכדורסל:

מטרת ההדמיה הייתה לבחון את שחרור העשן באמצעות חלונות אוטומטיים שהותקנו באולם כך שיישמרו תנאי השרידות הנדרשים לאורך זמן מספק למילוט מלא ובטוח של השוהים ביציעים במקרה של שריפה.