יעוץ בטיחות אש

חברת פז מערכות פעילה בתחום יעוץ בטיחות האש כבר למעלה מ- 5 שנים. מנכ"ל חברת פז מערכות, מר עופר פז, הינו מהנדס בטיחות אש בעל תואר שני מאוניברסיטת WPI בארה"ב.
מחלקת בטיחות האש בפז מערכות עוסקת בהכנת תכניות בטיחות בהתאם לחוק התכנון והבניה חלק 3 (2008), להוראות המכ"ר הרלוונטיות של שירותי הכבאות, תקנים ישראליים ובינלאומיים, ומתעדכנת באופן שוטף בחידושים הקיימים בתחום הבטיחות.
תכניות הבטיחות כוללות  הכנת נספח אמצעי בטיחות אש (נספח 11א ונספח 11ב), והתייחסות לכלל מערכות אמצעי בטיחות האש הדרושים למבנה בהתאם לסיווגיו ולייעודו, כגון מערך שחרור עשן, תאורת חירום, מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות, אמצעי גילוי וכיבוי למערך החשמל, מערך גיבוי למערכות החירום, סידורי מילוט ובחינת מרחקי הליכה, וכו'.
מחלקת בטיחות האש בפז מערכות לוקחת חלק בפרויקטים גדולים עבור לקוחות רבים ברחבי הארץ, ובכללם התעשייה האווירית, מוטורולה, שטראוס קפה צפת, שטראוס סלטים כרמיאל, בית חולים מאיר בכפר סבא, מכללת מידעטק חיפה ועוד.