בטיחות אש

מניעת אש – מושגת ע"י התייחסות ומענה ספציפי ורציף לכל אחד מגורמי האש האפשריים במבנה, ומניעת קיומו של משולש האש – חומר בעירה, חום, וחמצן. גישה זו מיועדת למנוע את המפגש בין מקור דלק (חומר הבעירה), טמפרטורה גבוהה (מקור חום) והחמצן המאפשר את התלקחות האש.

הגנה מפני אש – הכנה מוקדמת למניעת התפשטות אש ולמזעור הנזקים בעת שריפה. מושגת ע"י תכנון מוקדם וכולל של מערכות בטיחות האש במבנה, וקביעת משטר הפעלתן כך שיחזקו ויגבו זו את זו במקרה של כשל באחת המערכות.

תחום בטיחות האש משלב בין שתי גישות אלה ובוחן מבעוד מועד את נתיבי המילוט ומרחקי ההליכה, מטעני האש הפוטנציאליים, את עמידותם של חומרי הבניין והגמר, את סידורי ההשתלטות וכיבוי האש, ההתמודדות עם סיכוני החשמל ועוד, כדי לאפשר שמירה מיטבית על חיי אדם ורכוש במקרה של שריפה.

במחלקת בטיחות האש בפז מערכות עובדים בשיתוף פעולה עם משרדי האדריכלים והיועצים השונים בפרויקט, כדי לתכנן וללוות את ביצועו של נספח תיאור האמצעים לבטיחות אש על פי תקנות התכנון והבניה.

תחום בטיחות האש מושתת על מספר אבני יסוד:

  • מניעת דליקות
  • מעכבי בעירה
  • גילוי והתראה
  • פינוי השוהים במבנה/רכוש
  • תיחום האש
  • כיבוי השריפה